ClickCease

Biocleaner kloakrenseanlegg

Dersom du har en hytte eller bolig utenfor det kommunale avløpssystemet så er Biocleaner renseanlegg en god investering som krever minimalt med strømforbruk.

99,9% RENSET AVLØPSVANN

ENKEL INSTALLASJON

LAVT STRØMFORBRUK

99,9% RENSET AVLØPSVANN

ENKEL INSTALLASJON

LAVT STRØMFORBRUK

Hvordan fungerer et privat kloakrenseanlegg?

Når avløpsvannet kommer inn til kloakrenseanlegget vil avløpsvannet gå gjennom en rekke stadier for å til slutt bli rent nok til å kunne slippes ut i naturen. Prosessen innebærer bruk av aktivert slam og tilføring av oksygen.

Første del av behandlingen består av primær behandling som skiller faste stoffer og væsker, dette er gjennom et grovfilter som stopper større gjenstander og stoffer som ikke er biologisk nedbrytbare. Dette filteret gjør slik at tanken ikke blir tettet. Grovfilteret blir behandlet med en luftdiffuser som initierer nedbryting av de biologiske nedbrytbare stoffene i filteret.

Videre blir avløpsvannet behandlet i denitrifiseringsonen, her blir nitrogen fjernet med hjelp av en biologisk prosess med mekanisk forbehandlet vann.

Neste steg i prosessen blir det dannet en blanding av vann og aktivert slam. I dette aktiverte slammet er det en blanding av mikroorganismer som overlever gjennom de organiske stoffene i avløpsvannet og oksygen som blir tilført tanken.
Det er essensielt å opprettholde en høy konsentrasjon av oksygen i denne sonen. Dette blir tilført gjennom en finboblediffusor i bunnen av tanken.

​Videre blir avløpsvannet ført videre i en sekundær sedimenteringssone hvor behandlet vann og slam separeres.

Her samles behandlet vann seg i toppen og slam i bunnen.

Det behandlede vannet blir derfra ført ut gjennom utløpskanalen og er renset nok til å kunne slippes ut i naturen. Noe av slammet blir ført tilbake til denitrifiseringssonen for å gjenta prosessen.

Lufteprosessen foregår gjennom en syklisk veksling av blåserne som tilfører prosessene oksygen.

Totalt tar denne prosessen rundt 24 timer. Antall liter vann som blir renset varierer fra 50 liter per dag og oppover basert på hvilken størrelse renseanlegget har.

Spørsmål om Biocleaner renseanlegg

Hvor stort renseanlegg trenger jeg?
Den mest avgjørende faktoren i hvor stort anlegg du trenger er hvor mange personer som kommer til å benytte det. For eksempel, du har et hus hvor det bor 5 personer. Da trenger du et avløpsanlegg som kan håndtere avløp for 5 personer, dette kan du se på de forskjellige typene. 1PP betyr 1 person. Så for en bolig med 5 boende må renseanlegget være godkjent for minimum 5 PP. I hytter med innlagt vann men uten WC, beregnes 1 person som 0,3 PP. Størrelsen på renseanlegget skal beregnes basert på den uken i året det er mest folk.​

Vil det lukte dårlig rundt renseanlegget?
Dårlig lukt rundt renseanlegget kan forekomme, men i hovedsak holder Bio Cleaner sine renseanlegg inne lukten og skjermer nærområdet for dette.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud

    Kontakt oss

    Bare send oss en e-post om du har spørsmål