ClickCease

Jets™ sanitærsystemer

Oppdag hvorfor Jets™ sanitærsystemer velges av flere og flere kunder over hele verden, og lær mer om vakuumteknologiens fordeler.

Batteridrift eller innlagt strøm, med eller uten innlagt vann, en rekke alternativer for behandling og lagring av kloakk – har du en sanitærutfordring, så har Jets™ en løsning.

Jets™ har årelang erfaring med de mest krevende vakuumsystem-brukerne av dem alle: skip. Verdens største luksus-cruiseskip stoler på at Jets™ garanterer tusener av passasjerer en komfortabel reise. Og i mer enn et tiår har vi brukt den samme teknologien med stor suksess i bygg og innenfor transportsektoren.

ENKEL INSTALLASJON

LAVT STRØMFORBRUK

REDUSERT VANNFORBRUK

GJENNBRUKBAR KLOAKK

ENKEL INSTALLASJON

LAVT STRØMFORBRUK

REDUSERT VANNFORBRUK

GJENNBRUKBAR KLOAKK

Fordelene
Vakuum sanitærteknologi har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle vannsløsende gravitasjonsløsninger. Enkel installasjon, lavt strømforbruk, redusert vannforbruk og små kloakkmengder som kan gjenbrukes som biobrensel eller gjødsel, er bare noen av grunnene til hvorfor vakuumsystemer er bedre.

Hvordan kan et så enkelt system virke så bra?

Systemet består av toaletter og gråvannstanker forbundet med en vakuumgenerator via et rørsystem.

Lage vakuum i rørsystemet
Prinsippet bak et vakuumtoalett-system er å bruke nivåforskjeller i lufttrykk for å transportere kloakk fra toaletter og urinaler (noen ganger også gråvann). I våre moderne vakuumsystemer brukes en Vacuumarator™ pumpe som genererer vakuum direkte i rørene. Hele rørsystemet holdes under konstant vakuum, vanligvis på mellom 35% og 50% (gjelder for Constant Vacuum System løsninger – CVS™).

Transport av kloakk fra toaletter
Når et toalett spyles ned, åpnes en ventil i toalettet. Omtrent 60 liter luft suges inn i rørsystemet sammen med cirka 1 liter vann og kloakk, på grunn av trykkforskjellen mellom rørsystemet og luften utenfor. Vannet og kloakken danner en «plugg», som transporteres gjennom rørsystemet fordi luften foran og bak pluggen har ulikt trykk.

Danning av nye plugger
Under transporten gjennom rørsystemet vil pluggen bli påvirket av gravitasjon, og den flater derfor ut etter et stykke. Derfor må plugger dannes på nytt i rørsystemet. Dette gjøres ved å installere lave punkter i røropplegget, såkalte transportlommer. Når svartvann (kloakk) samles i disse lommene, dannes det nye plugger. Neste gang et toalett spyles, transporteres pluggen videre og dannes på nytt om igjen og om igjen mens den beveger seg gjennom rørsystemet.

Enkel, men avansert pumpe
Vakuumet i systemet lages av en eller flere Vacuumarator™ pumper, som også maler opp svartvann og pumper det til renseanlegg, oppsamlingstanker eller offentlig kloakknett.

Miljøfordeler

Tradisjonelle gravitasjonstoaletter bruker ferskvann for å transportere kloakk, og sløser dermed med en av våre mest dyrebare og verdifulle ressurser. Jets™ vakuum sanitærsystemer bruker luft til transporten i steden for vann, og reduserer dermed miljøpåvirkningen fra transport av menneskelig avfall betraktelig.

Kompakt, driftssikkert og miljøvennlig
Jets™ vakuumtoaletter byr på den samme komforten og hygienen som vanlige vannklosetter, ofte til og med bedre. Systemene våre er kompakte, driftssikre, bruker mindre vann og avgir mindre kloakk. På grunn av de reduserte kloakkmengdene er det en mindre krevende jobb å rense eller lagre avfall fra våre systemer, enn fra tradisjonelle gravitasjonssystemer.

Reduser vannforbruket med inntil 90%
Med et forbruk på mindre enn 1 liter vann til kloakktransporten, mot 6-20 liter i vannklosetter, er vakuumtoaletter fra Jets™ den perfekte løsningen for bygninger i områder der vann er en begrenset ressurs. I områder med høye vannpriser blir miljøfordelene med et Jets™ toalettsystem bare overgått av den økonomiske fordelen ved å bruke 90% mindre ferskvann.

Reduser utslippene med inntil 90%
Våre Vacuumarator™ pumper kverner konsentrert kloakk til små partikler, og danner en finmalt og lett transporterbar masse. Den høykonsentrerte kloakken gjør at renseanlegg kan dimensjoneres mindre, og at massen kan brukes til produksjon av biobrensel.

Viktige og imponerende tall
Når 5,000 personer bruker vakuumtoaletter hver dag, produseres det 54,000,000 liter mindre kloakk enn med vanntoaletter som bruker 6 liter per spyling (og de fleste bruker mer). En familie på 4 vil spare 43,000 liter ferskvann hvert år.

Brukseksempler

Bruk av kjellerareal

Utfordring:

Et forsikringsselskap trengte mer plass. For å gjøre bruk av arealet i kjelleren på bygget sitt, ønsket selskapet å montere 2 toaletter der. Men kjelleren lå under nivået til det offentlige kloakknettet.

Jets™ sin løsning:

Vakuumsystemet vi leverte gjorde at kloakk kunne pumpes oppover til den offentlige kloakken. Det var ikke behov for nye rør eller betongboring i de øvre etasjene, hvor de ansatte jobbet som normalt uten nedetid under installasjonen. Den kompakte Vacuumarator™ pumpen trengte mindre enn 1 kvadratmeter plass, så den var enkel å montere i et eksisterende lagerrom.

Ikke forstyrre leieboerne under

Utfordring:

Eieren av en leilighet ønsket seg et nytt baderom, uten å måtte forstyrre leieboerne i etasjen under eller legge et avløpsrør i taket deres.

Jets™ sin løsning:

Et system fra Jets™ ble installert, og vakuumrørene ledet opp til taket i eierens egen leilighet og inn i et eksisterende avløpsrør. Leieboerne i etasjen under merket ingenting.

Ingen kjerneboring for tannlegen

Utfordring:

Kontoret til distriktstannlegen lå rett over et supermarked. Tannlegen hadde behov for 2 toaletter på venterommet, i tillegg til håndvask og en skyllevask ved tannlegestolen. Installasjon av vanlige gravitasjonstoaletter ville betydd kjerneboring gjennom betonggulvet, for ikke å snakke om kloakkrøret som ville havnet rett over grønnsaksdisken i supermarkedet under.

Jets™ sin løsning:

Istedet for kjerneboring ble det montert et system fra Jets™. Vacuumarator™ pumpen ble plassert på loftet sammen med luftkompressorene til tannlegeutstyret.

Trosse gravitasjonen

Utfordring:

Et hus beliggende nedenfor det offentlige kloakknettet, og i nærheten av en innsjø med 250 arter hekkende fugler.

Jets™ sin løsning:

Et Jets™ vakuumsystem ble installert, bestående av 2 toaletter, dusj og røropplegg for kjøkken i hovedetasjen. En kjellerleilighet ble også utstyrt med dusj, toalett, vask og kjøkken. En gravitasjonsløsning ville krevd en stor tank og en egen pumpestasjon, og ville blitt dyr å installere. Kloakkrøret måtte legges under en vei, og også her var den lave rørdiameteren i våre systemer en stor fordel. Resultatet: En komplet

For små og store systemer

Jets™ sine løsninger kan drive et vakuumsystem av enhver størrelse, fra enkelttoaletter i hytter til tusenvis av toaletter i verdens største bygninger. Større systemer bruker vår Constant Vacuum System (CVS™) løsning, mens hytter og andre små anlegg bruker Vacuum On Demand (VOD™) systemer.

Vacuum On Demand: for små installasjoner
Jets™ har brukt mye tid på å tilpasse systemene våre til alle behov kundene våre måtte ha. Løsningen vår for små anlegg heter VOD™: Vacuum On Demand system. Det er skreddersydd for systemer med mindre enn 10 toaletter. Rørene holder vanlig atmosfærisk trykk, og vakuum produseres av pumpen først når et toalett spyles.

Constant Vacuum System: for store installasjoner
I store installasjoner der mange toaletter knyttes til samme vakuumgenerator, må det være vakuum tilgjengelig i rørsystemet til enhver tid. Dette kalles CVS™: Constant Vacuum System løsning. Vakuumkapasiteten i et slikt system kan enkelt utvides ved å montere flere Vacuumarator™ pumper eller uniter, slik at et større antall toaletter kan knyttes til systemet og betjene flere brukere. CVS™ systemet kan brukes for lange rørstrekk, og det er i praksis ikke noen øvre grense for hvor mange toaletter som kan kobles til.

Alternativer for lagring og behandling

Utløpsrøret fra pumpen i et Jets™ vakuum sanitærsystem kan kobles til ditt foretrukne alternativ for lagring eller behandling av kloakken, som for eksempel:

  • Oppsamlingstanker
  • Renseanlegg (eller Jets™ Biotank for hytter)
  • Offentlig kloakknett
  • Forbrenningssystemer
  • Biobrensel-anlegg

Bruksområder

Allsidigheten til systemene våre gjør at de kan brukes i nær sagt ethvert tenkbart sanitæranlegg. De er små (både med tanke på størrelse og strømforbruk), bruker mindre vann og avgir mindre kloakk enn tradisjonelle gravitasjonssystemer. Her finner du noen av bruksområdene som har nytte av våre systemer.

Hytter og fritidsboliger

Den kostnadseffektive driftssikkerheten i Jets™ vakuum sanitærsystemer blir satt pris på av tusenvis av skandinaviske hytteeiere som benytter våre komfortable anlegg, og øker nå i popularitet hos hytteeiere i resten av verden også.

Hus og hjem

Huseiere har begynt å installere vakuumtoaletter – noen for å spare vann og penger, noen fordi gravitasjonsløsninger ikke kan brukes der de har valgt å bosette seg. Systemene våre har kommet til god nytte i nye hus bygd nedenfor offentlig kloakknett, for å transportere kloakk oppoverbakke frem til kloakknettet.

Leiligheter

Kjelleren i et hus kan bli en ekstra inntektskilde når den leies ut som kjellerleilighet. Men i noen hus var kjelleren aldri ment å brukes til boligformål, og mangler derfor toaletter. Vakuum toalettsystemer fra Jets™ kan løfte kloakk til etasjen over, og gjør at huseiere rimelig kan bygge baderom som ellers ville vært umulige eller svært dyre å realisere.

Større bygg

Jo flere toaletter og brukere, jo mer vann og energi brukes – til større kostnad – om da ikke et system fra Jets™ er installert. Driftssikkerheten i våre velutprøvde systemer er en av flere grunner til at vannsparende Jets™ toalettsystemer har blitt valgt til større bygninger over hele verden. Både hoteller, kjøpesentre, supermarkeder, flyplasser, skoler, sykehus, fengsler og kontorbygg har installert Jets™ vakuumsystemer med stort hell.

Bygningsrenovasjon

Ved å bruke 50mm rør til kloakktransport, og med muligheten for horisontal rørlegging, kan bygningsrenovasjoner utføres enkelt med Jets™. Behovet for kjerneboring blir sterkt redusert, siden rørene har liten diameter og kan legges i himlinger og tak. De fleksible mulighetene for rørlegging og uavhengighet fra krav til gravitasjon/fall i rørsystemet har latt eiere av gamle, ubrukte bygg renovere slike bygninger på en effektiv og rimelig måte og omgjøre dem til innbringende leilighetskomplekser.

Mobile enheter

Lette og kompakte komponenter gjør at Jets™ sine systemer kan brukes i mobile enheter, som festivaltoaletter. Komplette prefabrikkerte løsninger kan til og med installeres i kontainere, og kjøres eller flys til ønsket sted der de plugges inn for umiddelbar bruk – perfekt for nødhjelps-, rednings- eller militæroperasjoner.

Busser, tog og campingbiler

Driftssikkerhet og små kloakkmengder gjør Jets™ sine systemer til det perfekte valg for busser, tog og campingbiler der oppsamlingstankene må være så små som mulig.

Kontakt oss

Bare send oss en e-post om du har spørsmål