ClickCease

Vakuumtoaletter for hytter og fritidsboliger

Folk tilbringer mer og mer tid på hytta, og mange ønsker seg det samme nivået på sanitærkomfort som de er vant til hjemmefra. Vanskelig å få til? Neida. Selv om hytten din ligger langt ute i ødemarka har Jets™ systemer som gjør det mulig.

Pakkeløsningene våre er konstruert for å brukes i små sanitærsystemer, som i hytter og hjem. Alle pakkeløsningene er VOD™ systemer (Vacuum On Demand). De allsidige pakkeløsningene inneholder valgfritt gulv- eller veggmontert toalett, ulike alternativer for kloakkhåndtering, og pumpe som kan kjøres på batteridrift med solcellelading eller på strøm fra stikkontakten – med eller uten innlagt vann.

Alle pakkene inneholder et toalett, en Vacuumarator™ pumpe med elektronisk styring, ledninger og rør. Utløpsrør må kjøpes separat hos oss, men stort sett alle 32mm slanger og rør kan brukes.

Les mer på jetshytte.no

Enkelthytter

I små hytteanlegg med 1 til 4 toaletter styrer våre Vacuum On Demand (VOD™) systemer pumpen slik at den bare kjøres når toalettet spyles ned. Disse systemene er tilgjengelige for bruk med batteridrift, slik at innlagt strøm ikke er nødvendig.

Enkel installasjon selv uten innlagt vann
Jets™ vakuum sanitærsystemer for enkelthytter kan brukes uten innlagt vann, på grunn av de små vannmengdene som trengs for spyling. En 25 liters dunk koblet til hyttetoalettet klarer inntil 50 spylinger før den må fylles opp, mens komfortnivået likevel er det samme som du er vant til hjemme. Systemene er lette av vekt og enkle å installere.

VOD™: et system per hytte

vod.ashxI VOD™-systemer har hver hytte sitt eget vakuumsystem bestående av toalett, en Vacuumarator™ pumpe, og en oppsamlingstank eller annen behandlings-/lagringsenhet for kloakk.

Hvis hyttene ikke ligger for langt fra hverandre, kan flere hytter benytte samme oppsamlingstank.

Hytteområder

For hytteområder der to eller flere hytter vil installere et felles system, sikrer vår Constant Vacuum System (CVS™) løsning kontinuerlig vakuum i rørsystemet til alle hyttene. Resultatet er høy driftssikkerhet uansett hvor mange hytter som kobles til.

Vann og strøm
CVS™-løsningene kan brukes uansett om du har innlagt vann eller ikke, men bruker en større og mer strømkrevende pumpe enn systemene for enkelthytter. Hvis solcelle og batterier er den eneste løsningen for å koble til strøm til et CVS™-system, bør en av våre forhandlere kontaktes.

Fordeler med redusert kloakkmengde
Den store fordelen med Jets™ sine systemer i hytteområder er de små kloakkmengdene som produseres ved hver toalettspyling. Et toalett fra Jets™ produserer vanligvis omtrent 1 liter kloakk – så selv en middels stor oppsamlingstank på 3000 liter vil holde lenge mellom hver tømming.

Kontakt en av våre forhandlere for å lære mer om mulighetene for toalettløsninger i hytteområder.

CVS™: ett enkelt system for flere hytter

cvs.ashxI CVS™-systemer brukes ett enkelt vakuumsystem til flere hytter. Hyttene er koblet til den kraftige Vacuumarator™ pumpen via et vakuum rørsystem.

Pumpen transporterer kloakk fra alle hyttene, maler den opp, og overfører den til en oppsamlingstank eller annen lagring/behandling.

CVS™-systemer kan brukes selv når det er større avstander mellom hyttene.

Installasjon

Installasjon av et Jets™ vakuum sanitærsystem er en veldig enkel jobb, som de fleste av våre kunder er fullt kapable til å klare selv. En komplett, illustrert installasjonsmanual er inkludert i alle systemene, og er også tilgjengelig for nedlasting.

Systemene våre kan drives med innlagt strøm eller batterier, med eller uten innlagt vann. Dette er korte beskrivelser av de forskjellige alternativene for installasjon:

Installasjon med innlagt strøm og vann
Vakuumpumpen plugges i et strømuttak med 10A treg sikring (C). Vann kobles til toalettet med en standard 1/2″ kobling.

Installasjon med innlagt strøm, men uten innlagt vann
Vakuumpumpen plugges i et strømuttak med 10A treg sikring (C). En 25 liters dunk med vann kobles til toalettet med en separat pumpe (inkludert). Med 0,5 liter vann per spyling klarer kannen inntil 50 spylinger.

Installasjon med solcelleladede batterier og innlagt vann
Et 12 volt batteri med solcellelader gir nok strøm til å drive vakuumpumpen. Vann kobles til toalettet med en standard 1/2″ kobling.

Installasjon med solcelleladede batterier, uten innlagt vann
Et 12 volt batteri med solcellelader gir nok strøm til å drive vakuumpumpen. En 25 liters dunk med vann kobles til toalettet med en separat pumpe (inkludert). Med 0,5 liter vann per spyling holder kannen til inntil 50 spylinger.

Innlegging av vann og nedgraving av tett tank skal foretas av hVVS24 siden jobben må utføres av entreprenør med ansvarsrett.

Kloakkhåndtering

Systemer med oppsamlingstank
cabin tank.ashxI områder med tilkomstvei for tømmebil, er oppsamlingstank det beste alternativet. Vi tilbyr oppsamlingstanker for både nedgravd installasjon og overflatebruk.

Noen kommuner er skeptiske til å godkjenne nedgravde tanker, fordi enkelte hytteeiere tidligere har laget hull i bunnen av slike tanker.

For å imøtekomme denne problematikken er våre systemer utstyrte med elektronisk telleverk som gjør at antallet spylinger kan avstemmes mot kloakkmengden i tanken – noe som eliminerer risikoen for å omgå regelverket. Som ekstra sikring kan tanken utstyres med nivåvakt, som varsler når det er 50-100 spylinger igjen (avhengig av tankstørrelse). Etter disse siste spylingene vil systemet sperre for videre bruk, og tanken må tømmes.

Jets™ Biotank komposteringstank
cabin bio.ashxHvis oppsamlingstank ikke er et alternativ for deg, kan vår Biotank være en god løsning.

Jets™ Biotank er konstruert for å gjøre kompostering mindre grisete og mer brukervennlig. Den er en god løsning på utfordringer knyttet til kloakkhåndtering i avsidesliggende områder. Biotanken komposterer oppmalt kloakk fra pumpene våre svært effektivt.

Fast avfall fra toalettet havner i filteret i Biotanken, mens overskuddsvæske renner til tankens nedre del. Der går væsken gjennom et dreneringsrør, og ned i bakken for infiltrasjon. De små væskemengdene kan eventuelt samles i små tanker som tas med hjem og tømmes i toalettet der. Oppskrift på infiltrasjonsgrøft finner du her.

To Biotanker kan brukes for å øke kapasiteten.

Systemer for kloakknett
cabin sewage.ashxHvis offentlig kloakknett er tilgjengelig i nærheten kan oppmalt kloakk fra våre systemer enkelt pumpes til det nærmeste tilkoblingspunktet. Dette gjelder selv om punktet ligger på et høyere nivå enn hytten, og med inntil 100 meter horisontal avstand (ved lange rørstrekk stilles spesielle krav til rørleggingen).

Selv vår minste pumpe, 10NT, kan løfte kloakken 2 meter opp. 10NT-pumpen er vår standard pumpe for enkelthytter. Hvis økt løftehøyde er nødvendig, kan den større 15M-pumpen løfte kloakken opp til 5 meter.

Pumping av kloakk til et offentlig kloakknett krever ingen spesielle overganger eller forholdsregler. Trykksiden (utløpssiden) på våre vakuumpumper drives under normalt atmosfærisk trykk, separat fra sugesiden (vakuum-siden).

Enkelthytter

I små hytteanlegg med 1 til 4 toaletter styrer våre Vacuum On Demand (VOD™) systemer pumpen slik at den bare kjøres når toalettet spyles ned. Disse systemene er tilgjengelige for bruk med batteridrift, slik at innlagt strøm ikke er nødvendig.

Enkel installasjon selv uten innlagt vann
Jets™ vakuum sanitærsystemer for enkelthytter kan brukes uten innlagt vann, på grunn av de små vannmengdene som trengs for spyling. En 25 liters dunk koblet til hyttetoalettet klarer inntil 50 spylinger før den må fylles opp, mens komfortnivået likevel er det samme som du er vant til hjemme. Systemene er lette av vekt og enkle å installere.

VOD™: et system per hytte

vod.ashxI VOD™-systemer har hver hytte sitt eget vakuumsystem bestående av toalett, en Vacuumarator™ pumpe, og en oppsamlingstank eller annen behandlings-/lagringsenhet for kloakk.

Hvis hyttene ikke ligger for langt fra hverandre, kan flere hytter benytte samme oppsamlingstank.

Hytteområder

For hytteområder der to eller flere hytter vil installere et felles system, sikrer vår Constant Vacuum System (CVS™) løsning kontinuerlig vakuum i rørsystemet til alle hyttene. Resultatet er høy driftssikkerhet uansett hvor mange hytter som kobles til.

Vann og strøm
CVS™-løsningene kan brukes uansett om du har innlagt vann eller ikke, men bruker en større og mer strømkrevende pumpe enn systemene for enkelthytter. Hvis solcelle og batterier er den eneste løsningen for å koble til strøm til et CVS™-system, bør en av våre forhandlere kontaktes.

Fordeler med redusert kloakkmengde
Den store fordelen med Jets™ sine systemer i hytteområder er de små kloakkmengdene som produseres ved hver toalettspyling. Et toalett fra Jets™ produserer vanligvis omtrent 1 liter kloakk – så selv en middels stor oppsamlingstank på 3000 liter vil holde lenge mellom hver tømming.

Kontakt en av våre forhandlere for å lære mer om mulighetene for toalettløsninger i hytteområder.

CVS™: ett enkelt system for flere hytter

cvs.ashxI CVS™-systemer brukes ett enkelt vakuumsystem til flere hytter. Hyttene er koblet til den kraftige Vacuumarator™ pumpen via et vakuum rørsystem.

Pumpen transporterer kloakk fra alle hyttene, maler den opp, og overfører den til en oppsamlingstank eller annen lagring/behandling.

CVS™-systemer kan brukes selv når det er større avstander mellom hyttene.

Installasjon

Installasjon av et Jets™ vakuum sanitærsystem er en veldig enkel jobb, som de fleste av våre kunder er fullt kapable til å klare selv. En komplett, illustrert installasjonsmanual er inkludert i alle systemene, og er også tilgjengelig for nedlasting.

Systemene våre kan drives med innlagt strøm eller batterier, med eller uten innlagt vann. Dette er korte beskrivelser av de forskjellige alternativene for installasjon:

Installasjon med innlagt strøm og vann
Vakuumpumpen plugges i et strømuttak med 10A treg sikring (C). Vann kobles til toalettet med en standard 1/2″ kobling.

Installasjon med innlagt strøm, men uten innlagt vann
Vakuumpumpen plugges i et strømuttak med 10A treg sikring (C). En 25 liters dunk med vann kobles til toalettet med en separat pumpe (inkludert). Med 0,5 liter vann per spyling klarer kannen inntil 50 spylinger.

Installasjon med solcelleladede batterier og innlagt vann
Et 12 volt batteri med solcellelader gir nok strøm til å drive vakuumpumpen. Vann kobles til toalettet med en standard 1/2″ kobling.

Installasjon med solcelleladede batterier, uten innlagt vann
Et 12 volt batteri med solcellelader gir nok strøm til å drive vakuumpumpen. En 25 liters dunk med vann kobles til toalettet med en separat pumpe (inkludert). Med 0,5 liter vann per spyling holder kannen til inntil 50 spylinger.

Innlegging av vann og nedgraving av tett tank skal foretas av hVVS24 siden jobben må utføres av entreprenør med ansvarsrett.

Kloakkhåndtering

Systemer med oppsamlingstank
cabin tank.ashxI områder med tilkomstvei for tømmebil, er oppsamlingstank det beste alternativet. Vi tilbyr oppsamlingstanker for både nedgravd installasjon og overflatebruk.

Noen kommuner er skeptiske til å godkjenne nedgravde tanker, fordi enkelte hytteeiere tidligere har laget hull i bunnen av slike tanker.

For å imøtekomme denne problematikken er våre systemer utstyrte med elektronisk telleverk som gjør at antallet spylinger kan avstemmes mot kloakkmengden i tanken – noe som eliminerer risikoen for å omgå regelverket. Som ekstra sikring kan tanken utstyres med nivåvakt, som varsler når det er 50-100 spylinger igjen (avhengig av tankstørrelse). Etter disse siste spylingene vil systemet sperre for videre bruk, og tanken må tømmes.

Jets™ Biotank komposteringstank
cabin bio.ashxHvis oppsamlingstank ikke er et alternativ for deg, kan vår Biotank være en god løsning.

Jets™ Biotank er konstruert for å gjøre kompostering mindre grisete og mer brukervennlig. Den er en god løsning på utfordringer knyttet til kloakkhåndtering i avsidesliggende områder. Biotanken komposterer oppmalt kloakk fra pumpene våre svært effektivt.

Fast avfall fra toalettet havner i filteret i Biotanken, mens overskuddsvæske renner til tankens nedre del. Der går væsken gjennom et dreneringsrør, og ned i bakken for infiltrasjon. De små væskemengdene kan eventuelt samles i små tanker som tas med hjem og tømmes i toalettet der. Oppskrift på infiltrasjonsgrøft finner du her.

To Biotanker kan brukes for å øke kapasiteten.

Systemer for kloakknett
cabin sewage.ashxHvis offentlig kloakknett er tilgjengelig i nærheten kan oppmalt kloakk fra våre systemer enkelt pumpes til det nærmeste tilkoblingspunktet. Dette gjelder selv om punktet ligger på et høyere nivå enn hytten, og med inntil 100 meter horisontal avstand (ved lange rørstrekk stilles spesielle krav til rørleggingen).

Selv vår minste pumpe, 10NT, kan løfte kloakken 2 meter opp. 10NT-pumpen er vår standard pumpe for enkelthytter. Hvis økt løftehøyde er nødvendig, kan den større 15M-pumpen løfte kloakken opp til 5 meter.

Pumping av kloakk til et offentlig kloakknett krever ingen spesielle overganger eller forholdsregler. Trykksiden (utløpssiden) på våre vakuumpumper drives under normalt atmosfærisk trykk, separat fra sugesiden (vakuum-siden).

Kontakt oss

Bare send oss en e-post om du har spørsmål